Հաշվիչ

ՀԱՇՎԻՉ

Ստորև ներկայացված հաշվիչը հնարավորություն է տալիս հաշվարկել աճուրդի վճարը, ﬔքենայի տեղափոխման արժեքը, ապահովագրությունը և մաքսազերծումը՝ 2020 թվականից գործող ԵԱՏՄ սակագներին համապատասխան։